ROTAX MAX
CHALLENGE SVK

Čo je ROTAX Max Challenge?

RMC je seriál pretekov s jednotnými motormi značky ROTAX, ktoré patria k najobľúbenejším motokárovým pretekom po celom svete. Prvé národné šampionáty ROTAX sa v Európe konali v roku 1999 a odvtedy ich popularita stále rastie. Aj u nás v Slovenskej republike majú preteky ROTAX dlhoročnú tradíciu: prvá slovenská národná Rotax Max Challenge sa konala v roku 2003. V súčasnej dobe sú preteky triedy ROTAX organizované spolu so seriálom MORAVSKÝ POHÁR a MSR pod názvom Rotax Max Challenge SR + ČR.

V rámci RMC SR + ČR sú vypísané nasledujúce kategórie:

* Rotax Micro MAX (8 – 11 rokov)

* Rotax Mini MAX (10 – 13 rokov)

* Rotax MAX Junior (12 – 14 rokov)

* Rotax MAX Senior (15 – 99 rokov)

* Rotax MAX DD2 (15 – 99 rokov)

* Rotax MAX DD2 Masters (32 – 99 rokov)

Športové a technické predpisy pre RMC SR sa riadia poriadkami platnými pre Moravský pohár a MSR v danom roku a Globálnymi technickými a športovými predpismi ROTAX.

Rozdelenie tiketov pre Rotax Max Challenge Grand Finals podlieha predpisom BRP Rotax. Množstvo vstupeniek na Grand Finals, ktoré v danom roku získa distribútor a promotér RMC SVK, sa rozdeľuje medzi jazdcov vlastniacich slovenskú licenciu na základe konečného hodnotenia seriálu RMC SVK. Do seriálu RMC SVK sa započítavajú všetci licencovaní jazdci. Pre rok 2024 budú tikety udeľované na základe počtu získaných bodov /po odpočítaní/ po šiestom podujatí RMC SVK.