Mazivo

Brožúra XPS®KART TEC

VIAC O XPS®KART TEC

HISTÓRIA XPS

Motokárové motory Rotax točia až 14 500 ot/min a vďaka tomu sú vysoko namáhané, čo robí mazanie skutočnou výzvou. Motokárový šport má zvláštne potreby. 
Bežné produkty dostupné pre automobilový a motocyklový trh tieto požiadavky nespĺňajú. Preto sa na výrobu špeciálnych mazacích, údržbových a čistiacich prostriedkov pre motokárový priemysel zamerali menšie spoločnosti. Po rokoch testovania a hľadania výrobného partnera začala spoločnosť BRP v roku 2010 ponúkať správne portfólio vysoko kvalitných mazacích a čistiacich prostriedkov. Zrodila sa značka XPS KART TEC.