TECHNICKÉ
PPREDPISY

Seriál závodov ROTAX MAX Challenge Slovenská republika sa riadi Globálnymi Technickými predpismi RMC platnými pre daný rok a aktuálnymi Propozíciami MSR.

2023

Zmeny v aktuálnych predpisoch oproti predchádzajúcemu roku sú vyznačené žltou farbou.