ŠPORTOVÉ
PREDPISY

Seriál závodov ROTAX MAX Challenge Slovenská republika sa riadi Globálnymi Technickými predpismi RMC platnými pre daný rok a aktuálnymi Propozíciami MSR.

2024

Zmeny v aktuálnych Globálnych Športových predpisoch RMC 2024 oproti predchádzajúcemu roku sú vyznačené žltou farbou.

Pre RMC Grand Finals 2024 bude rozdelených celkom 6 tiketov:

1 x Micro
1 x Mini
1 x Junior
1 x Senior
1 x DD2
1 x DD2 Master

Tiket pre Rotax Max Challenge GRAND FINALS bude v každej kategórii udelený tomu jazdcovi, ktorý získa najvyšší počet bodov v danej kategorii a ktorý je držiteľom slovenskej licencie.

DÔLEŽITÁ INFORMÁCIA:

Bodovanie jazdcov v seriáli RMC SR je počítané rovnakým spôsobom ako v RMC ČR (detaily viď. Ročenka MSR, článok 8.)

Bodové hodnotenie jazdcov diskvalifikovaných zo závodu sa z celkového hodnotenia neodpočítava (výsledok DQ sa neškrtá, do celkového hodnotenia sa započítava 0 bodov).

Počet započítaných jázd sa riadi nasledujúcou tabuľkou:

 
Celkový počet jázdPočet započítaných jázd
2116
2015
1914
1814
1713
1612
1512
1411
1310
129
119
108
97
86
76
65

 

Body sú priraďované podľa skutočného konečného poradia všetkých jazdcov v jednotlivých samostatne bodovaných jazdách s tým, že sa nerozlišujú jazdci licencovaní a nelicencovaní či jazdci so slovenskou alebo zahraničnou licenciou.

2023

Zmeny v aktuálnych Globálnych Športových predpisoch RMC 2023 oproti predchádzajúcemu roku sú vyznačené žltou farbou.