Multifunkčný
prepínač

Nový multifunkčný prepínač je pripojený priamo k puzdru batérie.