NOVÉ VALCE
ROTAX MAX

Spoločnosť BRP-Rotax sa vždy snaží dodávať produkty v najvyššej kvalite a zaistiť ich dostupnosť podľa požiadaviek zákazníkov. Maximálne sa sústredí na valec ako na kľúčový prvok z hľadiska výkonu motora a jeho parity. Pre udržanie vedúceho postavenia v oblasti technológií bolo rozhodnuté presunúť výrobu valcov do Rakúska.
Technické údaje
Pri obnove odlievacích a výrobných nástrojov boli použité najlepšie dostupné technológie, aby sa ďalej maximalizovala parita motora, životnosť a vzhľad výrobku.
 • (1) Proces odlievania, ktorý zaisťuje rovnomerný hladký povrch odliatku.
 • (2) Rozšírené CNC riadené obrábanie (porty, výšky portov, skosenie portov).
 • (3) NiCaSil pokovovaný doraz prívery výfuku (iba u valcov Senior MAX a DD2).
Úprava odlievacieho nástroja bola použitá aj pre…
 • (4) použitie QR-kódu na sledovanie kvality výrobkov
 • (5) použitie loga „ROTAX RACING“ na podporu vzhľadu značky.
Ďalšie vlastnosti výrobku
 • Valce s upraveným odlievacím nástrojom sú 100% vymeniteľné za existujúce valce.
 • Podložka (Rotax 251336) prívery výfuku (Senior MAX a MAX DD2) nesmie byť pri nových valcoch použitá.
 • Výkon a výkonová charakteristika sú zhodné so súčasnými valcami.
 • Tolerančné skupiny A, AB a B pre vŕtanie valca (označené vedľa QR kódu) sú zhodné so súčasnými valcami.
 • Načítanie QR-kódu na valci poskytne jedinečné šesťmiestne číslo (nie vzostupné, ale náhodné číslo).
  To umožňuje distribútorom registrovať a zverejňovať, ktoré valce boli dodané na ich trhy a sú legálne pre národné závody RMC.
Poznatky z rozsiahleho testovania na dynamometri motora používaného servisnými strediskami.

Pred vykonaním testovania výkonu na dynamickom dyname je potrebné prednostne zvážiť nasledujúce tri aspekty:

1) Valec dosiahne najlepší výkon po 1 hodine prevádzky.
2) Potvrďte správnu vôľu piestu.
3) Tryskové nastavenie je približne o 2 body + vyššie (bohatšie) ako pri súčasnom valci.

Výborný paritný výsledok nových valcov

Na dyname bolo testovaných 11 rôznych valcov. Nasledujúci graf znázorňuje paritu nového valca.

Zhrnutie

Kľúčové fakty:
 • Pre zaistenie budúcich dodávok valcov bola výroba valcov prevedená na rakúskeho partnera.
 • Rozsiahle testovanie v spolupráci so servisnými strediskami potvrdilo rovnakú úroveň top výkonu ako u dobrých zariadení dostupných na trhu (na trati aj na dyname).
 • Novo použitá technológia znižuje výkonnostné rozdiely medzi valcami vďaka menším výrobným toleranciám. Tým sa ďalej zlepšila parita a férovosť.
 • S balíčkom Micro MAX sa Rotax riadi odporúčaním FIA spomaliť triedu kadetov.
 • Upravený valec je vyrobený lepšou technológiou za rovnakú cenu.
 • Rotax ponúka výmenný program, aby podporil trh v rozhodnutí pre lepšie technológie v budúcej sezóne. Pre ďalšie informácie kontaktujte svojho predajcu Rotax.